Dkam系列3D相机解决方案
我们致力于机器视觉领域,深入应用场景进行产品设计,为客户提供高可靠性的解决方案

无序分拣无序
无序分拣
拍摄相机:A100L  
        拍摄距离:距上表面1300mm
                         距下表面1550mm
路径规划路径
路径规划
拍摄相机:A100
拍摄距离:420mm
包裹测量包裹
包裹测量
拍摄相机:A100L
           拍摄距离:距上表面1580mm
拆垛码垛wuxu
拆垛码垛
拍摄相机:A100L
          拍摄距离:距上表面1500mm
                           距下表面1800mm
建模/逆向建模1
逆向/建模
拍摄相机:A100
拍摄距离:约350mm
人脸识别人脸识别
人脸识别
拍摄相机:A100
拍摄距离:约430mm